مشخصات نشریه
عنوان نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی میکروبیولوژی دامپزشکی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://vet.journals.iau-garmsar.ac.ir/
دفتر مجله گرمسار
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8851
شاپا الکترونیکی 2252-0244
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه vet.microbiol@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://vet.journals.iau-garmsar.ac.ir/ju.rss https://scholar.google.com/citations?user=dPFrrFcAAAAJ&hl=en&authuser=2
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره 1 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات دوره 16 شماره 1- پیاپی40 -بهار و تابستان 1399
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 شاهرخ رنجبر بهادری سردبیر
2 مهدی عسکری بدوئی مدیر اجرایی
3 علی اسلامی اعضای هیات تحریریه
4 سعید بکائی اعضای هیات تحریریه
5 هدایت حسینی اعضای هیات تحریریه
6 ناصر حقوقی راد اعضای هیات تحریریه
7 مهدی رزاقی ابیانه اعضای هیات تحریریه
8 شاهرخ رنجبر بهادری اعضای هیات تحریریه
9 تقی زهرایی صالحی اعضای هیات تحریریه
10 پرویز شایان اعضای هیات تحریریه
11 مهدی منصوری اعضای هیات تحریریه
12 مسعود قربانپور اعضای هیات تحریریه
13 مهدی عسکری بدوئی اعضای هیات تحریریه
14 مهرداد مهری اعضای هیات تحریریه