مشخصات نشریه
عنوان نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی میکروبیولوژی دامپزشکی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://vet.journals.iau-garmsar.ac.ir/
صاحب امتیاز گرمسار
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه JVM
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8851
شاپا الکترونیکی 2252-0244
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه vet.microbiol@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://vet.journals.iau-garmsar.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 2 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات دوره 14- شماره 2- پیاپی37 -پاییز و زمستان 97
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 شاهرخ رنجبر بهادری سردبیر
2 مهدی عسکری بدوئی مدیر اجرایی
3 علی اسلامی اعضای هیات تحریریه
4 سعید بکائی اعضای هیات تحریریه
5 هدایت حسینی اعضای هیات تحریریه
6 ناصر حقوقی راد اعضای هیات تحریریه
7 مهدی رزاقی ابیانه اعضای هیات تحریریه
8 شاهرخ رنجبر بهادری اعضای هیات تحریریه
9 تقی زهرایی صالحی اعضای هیات تحریریه
10 پرویز شایان اعضای هیات تحریریه
11 مهدی منصوری اعضای هیات تحریریه
12 مسعود قربانپور اعضای هیات تحریریه
13 مهدی عسکری بدوئی اعضای هیات تحریریه
14 مهرداد مهری اعضای هیات تحریریه