مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم و فنون منابع طبیعی علوم و فنون منابع طبیعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jstnr.iauc.ac.ir/
دفتر مجله چالوس
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-644x
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه magnatural.iauc@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 4 - زمستان 1393
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی شیخ الاسلامی مدیر مسئول
2 اسدالله متاجی سردبیر
3 اسدالله متاجی اعضای هیات تحریریه
4 علی کیالاشکی اعضای هیات تحریریه
5 منوچهر نمیرانیان اعضای هیات تحریریه
6 قاسم حبیبی بی بالان اعضای هیات تحریریه