مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Ornamental Plants
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jornamental.iaurasht.ac.ir/
دفتر مجله رشت
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6433
شاپا الکترونیکی 2251-6441
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه editor@jornamental.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=Z9GbN_0AAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات واحدرشت همچنین محتوای مجله در سایت زیر نیز قابل بازیابی میباشد http://www.scopemed.org/?jid=111 سایت قبلی نشریهhttp://www.jornamental.com اطلاعات نشریه در سایت جدید در حال بارگذاری است https://scholar.google.com/citations?user=Z9GbN_0AAAAJ&hl=en
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 روح انگیز نادری سردبیر
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دفتر مجله
3 شهرام صداقت حور مدیر داخلی
4 علی محمدی ترکاشوند مدیر مسئول
5 معظم حسن پور اصیل اعضای هیات تحریریه
6 رحیم هنرنژاد اعضای هیات تحریریه
7 علی اکبر رامین اعضای هیات تحریریه
8 داود هاشم آبادی اعضای هیات تحریریه
9 بهزاد کاویانی اعضای هیات تحریریه
10 عبدالله حاتم زاده اعضای هیات تحریریه
11 شهرام صداقت حور اعضای هیات تحریریه
12 P.K. Nagar اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
13 M. Mohamad. Salah El Deen اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)