مشخصات نشریه
عنوان نشریه یافته‌های نوین کشاورزی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://nfa.iau-arak.ac.ir/
دفتر مجله اراک
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8353
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه m-agri@iau-arak.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره شماره 1 (پاییز 1395) 41 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حمید مشهدی مدیر مسئول
2 شیلا گلدسته مدیر داخلی
3 حمید مدنی سردبیر
4 حمید مدنی اعضای هیات تحریریه
5 اسکندر زند اعضای هیات تحریریه
6 حسین حیدری شریف آباد اعضای هیات تحریریه
7 علی رضا صبوری اعضای هیات تحریریه
8 حجت الله زاهدی پور اعضای هیات تحریریه
9 جهانفر دانشیان اعضای هیات تحریریه
10 حمید مشهدی اعضای هیات تحریریه