مشخصات نشریه
عنوان نشریه نو آوری در علوم و فناوری غذایی نو آوری در علوم و فناوری غذایی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jfst.iaus.ac.ir/
دفتر مجله سبزوار
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / صنایع غذایی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-4966
شاپا الکترونیکی 2676-7155
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jfst@iaus.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 4 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات نشریه‌ی «نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی»، فصلنامه‌ی تخصّصی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار است که بر اساس مصوبه‌ی چهل و نهمین جلسه‌ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 27/6/1387 و تایید هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مورخ 11/7/1390(مجوز انتشار شماره 21782/90، مورخ 28/8/1390)، به زبان فارسی، با همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران، منتشر می‌شود. بر اساس رای شصت و نهمین جلسه ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 11/5/1389، این نشریه حائز رتبه ی علمی- پژوهشی گردید. ● به استناد مصوبات کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه ی "نوآوری در علوم و فناوری غذایی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، از شماره 3، پاییز 1392، حائز مرتبه ی علمی- پژوهشی گردید.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید علی مرتضوی مدیر مسئول
2 سید علی مرتضوی سردبیر
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دفتر مجله
4 امیر حسین الهامی راد مدیر داخلی
5 امیر حسین الهامی راد جانشین سردبیر
6 گیتی کریم اعضای هیات تحریریه
7 هاشم پورآذرنگ اعضای هیات تحریریه
8 فخری شهیدی اعضای هیات تحریریه
9 محمد حسین حداد خداپرست اعضای هیات تحریریه
10 مهرداد قوامی اعضای هیات تحریریه
11 محمد رضا سعیدی اصل اعضای هیات تحریریه
12 امیر حسین الهامی راد اعضای هیات تحریریه