مشخصات نشریه
عنوان نشریه آبزیان و شیلات
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jourweb.iauba.ac.ir/
دفتر مجله بندرعباس
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-708X
شاپا الکترونیکی 2476-2903
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jourweb@iauba.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 24 - زمستان 1394
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 امیر هوشنگ بحری اعضای هیات تحریریه
2 میر مسعود سجادی اعضای هیات تحریریه
3 مهدی سلطانی اعضای هیات تحریریه
4 محمد سوداگر اعضای هیات تحریریه
5 حسین عمادی اعضای هیات تحریریه
6 احسان کامرانی اعضای هیات تحریریه
7 فرهاد کی مرام اعضای هیات تحریریه
8 عباس متین فر اعضای هیات تحریریه
9 مازیار یحیوی اعضای هیات تحریریه
10 مانی مهین مدیر اجرایی
11 مازیار یحیوی سردبیر
12 امیر هوشنگ بحری مدیر مسئول
13 مانی مهین مدیر داخلی
14 الهام ناهیدی ویراستار
15 الهام ناهیدی کارمند نشریه
16 الهام ناهیدی صفحه آرا