مشخصات نشریه
عنوان نشریه Life Style and Heart Diseases
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله یزد
موضوع پزشکی / پزشکی
عنوان کوتاه نشریه jim
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره 3 - بهار 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 احمد شجری مدیر مسئول
2 حسن سلمان روغنی سردبیر
3 ابوالقاسم عقیلی مدیر داخلی
4 محمد حسین آنتیک چی اعضای هیات تحریریه
5 عباس اندیشمند اعضای هیات تحریریه
6 ابوالحسن حلوانی اعضای هیات تحریریه
7 سید محمود صدر بافقی اعضای هیات تحریریه
8 سید محمد رضا مرتضوی زاده اعضای هیات تحریریه
9 مهرداد میراولیایی اعضای هیات تحریریه
10 حسین نوق جوزم اعضای هیات تحریریه
11 محمود وکیلی اعضای هیات تحریریه
12 سید مجتبی یاسینی اردکانی اعضای هیات تحریریه