مشخصات نشریه
عنوان نشریه جستارنامه ادبیات تطبیقی جستارنامه ادبیات تطبیقی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Jostarnameh Comparative Literature
آدرس وب سایت نشریه http://jostarnameh.ir/
دفتر مجله یزد
موضوع علوم انسانی / ادبیات تطبیقی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 4882-2645
شاپا الکترونیکی 4874-2645
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jostarnameh@iauyazd.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=www.jostarnameh.ir&btnG=&oq=j
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره چهاردهم - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://https://www.noormags.ir/view/fa/magazinehttp://www.ihcs.ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=www.jostarnameh.ir&btnG=c.ir/fa/3289www.magiran.com/magazine/7581
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدحسین فلاح مدیر مسئول
2 محمود صادق زاده سردبیر
3 امین نعیمی مدیر داخلی
4 محمود صادق زاده اعضای هیات تحریریه
5 عبدالرضا مدرس زاده اعضای هیات تحریریه
6 سیدمحمدباقر کمال الدینی اعضای هیات تحریریه
7 علی اصغر دادبه اعضای هیات تحریریه
8 محمدکاظم کهدویی اعضای هیات تحریریه
9 آسیه ذبیح نیا اعضای هیات تحریریه
10 آنیتا لشکریان اعضای هیات تحریریه
11 محمد غلامرضایی اعضای هیات تحریریه
12 احمدرضا یلمه ها اعضای هیات تحریریه
13 سید محمد انوشه اعضای هیات تحریریه
14 علی اکبر جباری اعضای هیات تحریریه
15 ماندانا منگلی اعضای هیات تحریریه
16 سیما صیادیان اعضای هیات تحریریه