مشخصات نشریه
عنوان نشریه جستارنامه ادبیات تطبیقی
آدرس وب سایت نشریه http://jostarnameh.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی یزد
موضوع علوم انسانی / ادبیات تطبیقی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jostarnameh@iauyazd.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-23
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدحسین فلاح مدیر مسئول
2 محمود صادق زاده سردبیر
3 امین نعیمی مدیر داخلی
4 محمود صادق زاده اعضای هیات تحریریه
5 عبدالرضا مدرس زاده اعضای هیات تحریریه
6 سیدمحمدباقر کمال الدینی اعضای هیات تحریریه
7 علی اصغر دادبه اعضای هیات تحریریه
8 محمدکاظم کهدویی اعضای هیات تحریریه
9 آسیه ذبیح نیا اعضای هیات تحریریه
10 آنیتا لشکریان اعضای هیات تحریریه
11 محمد غلامرضایی اعضای هیات تحریریه
12 احمدرضا یلمه ها اعضای هیات تحریریه
13 سید محمد انوشه اعضای هیات تحریریه
14 علی اکبر جباری اعضای هیات تحریریه
15 ماندانا منگلی اعضای هیات تحریریه
16 سیما صیادیان اعضای هیات تحریریه