مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://admt.iaumajlesi.ac.ir/
دفتر مجله شهر مجلسی
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0406
شاپا الکترونیکی 2383-4447
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journalmechanic@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://admt.iaumajlesi.ac.ir/index/index.php/me/gateway/plugin/WebFeedGatewayPlugin/rss2
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 54 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ZFdE_RgAAAAJ
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سعید دانشمندخوراسگانی مدیر مسئول
2 صادق رحمتی سردبیر
3 محمدرضا خلیلی اعضای هیات تحریریه
4 سعید ادیب نظری اعضای هیات تحریریه
5 محرم حبیب نژاد اعضای هیات تحریریه
6 حمید احمدیان اعضای هیات تحریریه
7 Zouheir Fawaz اعضای هیات تحریریه
8 Wenguang Li اعضای هیات تحریریه
9 محمدرضا موحدی اعضای هیات تحریریه
10 سیدخطیب الاسلام صدرنژآد اعضای هیات تحریریه
11 رحمت الله قاجار اعضای هیات تحریریه
12 سیروس آقانجفی اعضای هیات تحریریه
13 جواد اکبری اعضای هیات تحریریه
14 احمدرضا خوگر اعضای هیات تحریریه
15 محمدرضا الهامی اعضای هیات تحریریه
16 Hirpa Gelgele Lemu اعضای هیات تحریریه
17 کامران امینی اعضای هیات تحریریه
18 Djordje Vukelic اعضای هیات تحریریه
19 Habiba Bougherara اعضای هیات تحریریه
20 حسن غفوری اعضای هیات تحریریه
21 منصور طالبی اعضای هیات تحریریه