مشخصات نشریه
عنوان نشریه فلسفه تحلیلی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://pi.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-0433
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 23 - شماره 36 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 هادی صمدی مدیر مسئول
2 محمد سعیدی مهر سردبیر
3 فاطمه زارعیان مدیر داخلی
4 علی پایا اعضای هیات تحریریه
5 سیدعلی حجتی اعضای هیات تحریریه
6 سعید عدالت نژاد اعضای هیات تحریریه
7 حمید وحید اعضای هیات تحریریه
8 حسین هوشنگی اعضای هیات تحریریه
9 هادی صمدی اعضای هیات تحریریه
10 سید صدرالدین طاهری اعضای هیات تحریریه
11 علی مرادخانی اعضای هیات تحریریه
12 شمس المولک مصطفوی اعضای هیات تحریریه