مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات ادبیات آیینی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jrls.iaug.ac.ir/
صاحب امتیاز گچساران
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-03-25
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 جعفر ثامنی مدیر مسئول
2 منصور رستگار فسایی سردبیر
3 سیدجعفر حمیدی اعضای هیات تحریریه
4 اکبر صیادکوه اعضای هیات تحریریه
5 محمود طاووسی اعضای هیات تحریریه
6 محمدحسین کرمی اعضای هیات تحریریه
7 اکبر نحوی اعضای هیات تحریریه
8 هاشم محمدی مدیر داخلی
9 نوراحمد علیزاده کارمند نشریه