مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات ادبیات آیینی مطالعات ادبیات آیینی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jrls.iaug.ac.ir/
دفتر مجله گچساران
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه jrls
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه gachsaranjrls@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید فضل الله میرقادری مدیر مسئول
2 غلامرضا کافی سردبیر
3 سید جعفر حمیدی اعضای هیات تحریریه
4 سید احمد حسینی کازرونی اعضای هیات تحریریه
5 اکبر نحوی اعضای هیات تحریریه
6 اکبر صیادکوه اعضای هیات تحریریه
7 منوچهر جوکار اعضای هیات تحریریه
8 محمود رضایی دشت ارژنه اعضای هیات تحریریه
9 زرین تاج واردی اعضای هیات تحریریه
10 مریم محمودی اعضای هیات تحریریه
11 محمد مرادی اعضای هیات تحریریه
12 حسن شعبانی آزاد مدیر داخلی
13 کبری حیدری کارشناس نشریه