مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات ایلات و عشایر
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jtn.iau-shoushtar.ac.ir/
دفتر مجله شوشتر
موضوع هنر و معماری / توریسم
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 2 - زمستان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 نصر اله پور افکاری اعضای هیات تحریریه
2 غفار پور بختیار اعضای هیات تحریریه
3 محسن سعیدی اعضای هیات تحریریه