مشخصات نشریه
عنوان نشریه مهندسی زیست سامانه
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jbse.tiau.ac.ir/
دفتر مجله تاکستان
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی محیط‌ زیست
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-2549
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه zist-samaneh@tiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 4 - زمستان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 داود محمدزمانی مدیر مسئول
2 ایرج رنجبر سردبیر
3 علی محمد برقعی اعضای هیات تحریریه
4 محمد غلامی پرشکوهی اعضای هیات تحریریه
5 یوسف عباسپور گیلانده اعضای هیات تحریریه
6 مجید رشیدی اعضای هیات تحریریه
7 بابک بهشتی اعضای هیات تحریریه
8 سیدمحمدحسین کماریزاده اعضای هیات تحریریه
9 حسن مسعودی اعضای هیات تحریریه
10 جعفر مساح اعضای هیات تحریریه
11 یحیی عجب شیرجی اعضای هیات تحریریه