مشخصات نشریه
عنوان نشریه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Thoughts and Behavior in Clinical Psychology
آدرس وب سایت نشریه http://jtbcp.riau.ac.ir/
صاحب امتیاز رودهن
موضوع علوم انسانی / روان‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 47 - اسفند 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 زهرا جمشیدی فر ویراستار ادبی نشریه
2 فرح لطفی کاشانی سردبیر
3 شهرام وزیری ویراستار ادبی نشریه
4 حسن احدی اعضای هیات تحریریه
5 سید علی احمدی ابهری اعضای هیات تحریریه
6 بهروز بیرشک اعضای هیات تحریریه
7 علی دلاور اعضای هیات تحریریه
8 حسن رفیعی اعضای هیات تحریریه
9 زهره سرمد اعضای هیات تحریریه
10 علی اکبر سیف اعضای هیات تحریریه
11 عبدالله شفیع آبادی اعضای هیات تحریریه
12 احمد محیط اعضای هیات تحریریه
13 مهرداد نوابخش اعضای هیات تحریریه
14 فرح لطفی کاشانی اعضای هیات تحریریه
15 شهرام وزیری اعضای هیات تحریریه