مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Medicinal Herbs (Journal of Herbal Drugsسابق) International Journal of Medicinal Herbs (Journal of Herbal Drugsسابق)
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] داروهای گیاهی
آدرس وب سایت نشریه http://jhd.iaushk.ac.ir/
دفتر مجله شهرکرد
موضوع پزشکی / داروسازی
عنوان کوتاه نشریه J Herb Drug
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8884
شاپا الکترونیکی 2476-5392
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jherbaldrugs@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=PH6G-IoAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 4 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات تغییر عنوان براساس مصوبه هشتمین کمیسیون تخصصی نشریات معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی مورخ 21/05/99 (نامه شماره 22086 مورخ 29/05/99)
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 پروفسور عبدالله قاسمی پیربلوطی مدیر مسئول
2 پروفسور مجید آویژگان سردبیر
3 پروفسور لایل کراکر اعضای هیات تحریریه
4 پروفسور کیکاووس پرنگ اعضای هیات تحریریه
5 پروفسور رینر ویلی باسمن اعضای هیات تحریریه
6 پروفسور دکتر رودولف بایر اعضای هیات تحریریه
7 پروفسور زامبوری نمث اعضای هیات تحریریه
8 پروفسور فریبرز معطر اعضای هیات تحریریه
9 پروفسور برناث ژنو اعضای هیات تحریریه
10 پروفسور عباس جعفریان دهکردی اعضای هیات تحریریه
11 پروفسور واسیلیس پاپاژورژیو اعضای هیات تحریریه
12 پروفسور محمدباقر رضایی اعضای هیات تحریریه
13 پروفسور کریستیان زیدورن اعضای هیات تحریریه
14 دکتر احمدرضا گلپرور اعضای هیات تحریریه
15 دکتر فاطمه ملک پور مدیر اجرایی
16 دکتر مریم جعفری ولدانی مدیر داخلی
17 سید سجاد هاشمی کتکی ویراستار ادبی نشریه