مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Herbal Drugs
آدرس وب سایت نشریه http://jhd.iaushk.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز شهرکرد
موضوع پزشکی / داروسازی
عنوان کوتاه نشریه J Herb Drug
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8884
شاپا الکترونیکی 2476-5392
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jherbaldrugs@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://jhd.iaushk.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 3 - شهریور 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عبدالله قاسمی پیر بلوطی مدیر مسئول
2 مجید آویژگان سردبیر
3 لایل کراکر اعضای هیات تحریریه
4 کیکاووس پرنگ اعضای هیات تحریریه
5 رینر ویلی باسمن اعضای هیات تحریریه
6 رودولف بایر اعضای هیات تحریریه
7 زامبوری نمث اعضای هیات تحریریه
8 فریبرز معطر اعضای هیات تحریریه
9 برناث ژنو اعضای هیات تحریریه
10 عباس جعفریان دهکردی اعضای هیات تحریریه
11 واسیلیس پاپاژورژیو اعضای هیات تحریریه
12 محمدباقر رضایی اعضای هیات تحریریه
13 کریستیان زیدورن اعضای هیات تحریریه
14 احمد رضا گلپرور اعضای هیات تحریریه
15 فروغ مرتضایی نژاد اعضای هیات تحریریه
16 لیلا صداقت بروجنی مدیر اجرایی
17 مریم جعفری ولدانی مدیر داخلی
18 سید سجاد هاشمی کتکی ویراستار ادبی نشریه