مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jebr.azad.ac.ir/
دفتر مجله تهران جنوب
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه اقتصادوکسب وکار
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8396
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jebr@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 20 - پاییز 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فاطمه زندی مدیر مسئول
2 تقی ترابی سردبیر
3 حمید کاکائی ماوایی مدیر داخلی
4 محمد بامنی مقدم اعضای هیات تحریریه
5 جاوید بهرامی اعضای هیات تحریریه
6 تیمور رحمانی اعضای هیات تحریریه
7 مهدی صادقی شاهدانی اعضای هیات تحریریه
8 اصغر مشبکی اعضای هیات تحریریه
9 یگانه موسوی جهرمی اعضای هیات تحریریه
10 کامبیز هژیرکیانی اعضای هیات تحریریه