مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Chemical Health Risks Journal of Chemical Health Risks
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://www.jchr.org/
دفتر مجله دامغان
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6719
شاپا الکترونیکی 2251-6727
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jchemicalhealthrisk@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://www.jchr.org/ju.rss https://scholar.google.com/citations?user=W_SoeH8AAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 2 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حمید هاشمی مقدم مدیر مسئول
2 غلامحسن واعظی سردبیر
3 محمدباقر رکنی مدیر داخلی
4 Seyed Waqif Husain اعضای هیات تحریریه
5 Isa R. Elezaj اعضای هیات تحریریه
6 José G. Dórea اعضای هیات تحریریه
7 Eric Dewailly اعضای هیات تحریریه
8 Manfered Sager اعضای هیات تحریریه
9 Mustafa Suylak اعضای هیات تحریریه
10 کامیار یغمائیان اعضای هیات تحریریه
11 بهروز اکبری اعضای هیات تحریریه
12 مجید محمدحسینی اعضای هیات تحریریه
13 علی مقیمی اعضای هیات تحریریه
14 ابراهیم رحیمی اعضای هیات تحریریه
15 محمد شکرزاده اعضای هیات تحریریه
16 حسین بهنیافر اعضای هیات تحریریه
17 مسعود شعبانزاده اعضای هیات تحریریه
18 حمید هاشمی مقدم اعضای هیات تحریریه
19 محمدباقر رکنی ویراستار ادبی نشریه
20 سمانه مروی زاده کارشناس نشریه