مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات فقهی و فلسفی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir/
دفتر مجله قم
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-4945
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه aqojap.journal@qom-iau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 45 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مطالعات فقهی و فلسفی_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدحسین ایراندوست مدیر مسئول
2 محمد محمدرضایی سردبیر
3 احمد مرادخانی جانشین سردبیر
4 سیدمحمدمهدی احمدی اعضای هیات تحریریه
5 مهدی گرجیان اعضای هیات تحریریه
6 محمدجواد رودگر اعضای هیات تحریریه
7 عین اله خادمی اعضای هیات تحریریه
8 یعقوبعلی برجی اعضای هیات تحریریه
9 علی ابراهیمی ویراستار ادبی نشریه
10 یاسر شریفی دبیر تخصصی