مشخصات نشریه
عنوان نشریه تازه‌های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی تازه‌های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://www.ncmbjpiau.ir/
صاحب امتیاز پرند
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5458
شاپا الکترونیکی 2228-6926
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه info@ncmbjpiau.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 36 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سعید ذاکر بستان آباد مدیر مسئول
2 رضا میرنژاد سردبیر
3 مهرداد موسی زاده مقدم مدیر داخلی
4 سید علی نجومی اعضای هیات تحریریه
5 سلطان احمد ابراهیمی اعضای هیات تحریریه
6 غلامرضا بخشی خانیکی اعضای هیات تحریریه
7 لئونید پترویچ تیتوف اعضای هیات تحریریه
8 یوسف شفقتی اعضای هیات تحریریه
9 بهرام کاظمی اعضای هیات تحریریه
10 سعید ذاکر بستان آباد اعضای هیات تحریریه
11 مهدی شکرابی اعضای هیات تحریریه
12 رضا میرنژاد اعضای هیات تحریریه