مشخصات نشریه
عنوان نشریه مسکویه (تاریخ) مسکویه (تاریخ)
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://moskuya.iausr.ac.ir/
دفتر مجله یادگار امام (ره) - شهر ری
موضوع علوم انسانی / تاریخ
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008_0859
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه moskuya@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 99 - شماره 55 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 رضا شعبانی صمغ آبادی اعضای هیات تحریریه
2 اللهیار خلعتبری اعضای هیات تحریریه
3 محمد امیر شیخ نوری اعضای هیات تحریریه
4 محمد تقی امامی خویی اعضای هیات تحریریه
5 ایرج تنهاتن ناصری اعضای هیات تحریریه
6 محبوبه شرفی اعضای هیات تحریریه
7 محمد کلهر اعضای هیات تحریریه
8 سینا فروزش اعضای هیات تحریریه