مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Tourism and Hospitality Research Iranian Journal of Tourism and Hospitality Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://tourism.journals.iau-garmsar.ac.ir/
صاحب امتیاز گرمسار
موضوع هنر و معماری / توریسم
عنوان کوتاه نشریه Journal of Tourism and Hospitality Research
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9562
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jothrgarmsar@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 2 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حیدر لطفی مدیر مسئول
2 ناصر اقبالی سردبیر
3 صدیقه لطفی اعضای هیات تحریریه
4 پروانه عزیزی اعضای هیات تحریریه
5 مجید ولی شریعت پناهی اعضای مشورتی هیات تحریریه
6 جعفر جعفری اعضای هیات تحریریه
7 علی رحیم پور اعضای هیات تحریریه
8 مهدی قرخلو اعضای هیات تحریریه
9 اسماعیل قادری اعضای هیات تحریریه
10 مجید شمس اعضای مشورتی هیات تحریریه
11 پیروز مجتهدزاده اعضای مشورتی هیات تحریریه
12 سراج الدین محبی اعضای مشورتی هیات تحریریه
13 علیرضا لادن مقدم اعضای مشورتی هیات تحریریه
14 نوذر قنبری اعضای مشورتی هیات تحریریه
15 سیدجمال الدین دریاباری اعضای مشورتی هیات تحریریه
16 محمدرضا رضوانی اعضای مشورتی هیات تحریریه
17 کرامت اله زیاری اعضای مشورتی هیات تحریریه
18 مهدی سوادی اعضای مشورتی هیات تحریریه