مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Tourism and Hospitality Research Iranian Journal of Tourism and Hospitality Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://tourism.journals.iau-garmsar.ac.ir/
دفتر مجله گرمسار
موضوع هنر و معماری / توریسم
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9562
شاپا الکترونیکی 2717-1698
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jothrgarmsar@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=wk&utm_medium=act&pli=1
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 2 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حیدر لطفی مدیر مسئول
2 رحیم سرور سردبیر
3 مجید ولی شریعت پناهی مدیر داخلی
4 پیروز مجتهدزاده اعضای هیات تحریریه
5 ناصر اقبالی اعضای هیات تحریریه
6 جمیله توکلی نیا اعضای هیات تحریریه
7 احمد پوراحمد اعضای هیات تحریریه
8 مجید کریم پور ریحان اعضای هیات تحریریه
9 پروانه زیویارپرده ای اعضای هیات تحریریه
10 آزیتا رجبی اعضای هیات تحریریه
11 محمدتقی رضویان اعضای هیات تحریریه
12 زینب کرکه آبادی اعضای هیات تحریریه
13 منیژه قهرودی تالی اعضای هیات تحریریه
14 حسین نظم فر اعضای هیات تحریریه
15 بهرام ایمانی اعضای هیات تحریریه
16 وکیل حیدری ساربان اعضای هیات تحریریه
17 بهروز سبحانی اعضای هیات تحریریه
18 علی اکبر عنابستانی اعضای هیات تحریریه
19 سیدحسن صدوق ونینی اعضای هیات تحریریه