مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Advanced Structural Engineering International Journal of Advanced Structural Engineering
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه https://www.springer.com/journal/40091
دفتر مجله تهران جنوب
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی عمران
عنوان کوتاه نشریه IJASE
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3556
شاپا الکترونیکی 2008-6695
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه structural@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://www.springer.com/journal/40091
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 4 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عطا حجت کاشانی مدیر داخلی
2 فریبرز ناطقی الهی سردبیر
3 Humberto Varum سردبیر افتخاری
4 مهرتاش معتمدی مدیر مسئول
5 سید محمود حسینی اعضای هیات تحریریه
6 محمود هریسچیان اعضای هیات تحریریه
7 حسن علیجانی مقدم اعضای هیات تحریریه
8 حمزه شکیب اعضای هیات تحریریه
9 محمودرضا ماهری اعضای هیات تحریریه
10 Odd Gjorv اعضای هیات تحریریه
11 Petr Stepanek اعضای هیات تحریریه
12 Chun-Man Chan اعضای هیات تحریریه
13 Ahmed Abdel Mohti اعضای هیات تحریریه
14 Dora Foti اعضای هیات تحریریه
15 Amir H Gandomi اعضای هیات تحریریه
16 Minjuan He اعضای هیات تحریریه
17 Amin Heidarpour اعضای هیات تحریریه
18 Akira Igarashi اعضای هیات تحریریه
19 yun mook lim اعضای هیات تحریریه
20 مهرتاش معتمدی اعضای هیات تحریریه
21 فریبرز ناطقی الهی اعضای هیات تحریریه
22 Bing Qu اعضای هیات تحریریه
23 Jose Jara اعضای هیات تحریریه
24 Mohammed Soliman اعضای هیات تحریریه
25 Solomon Tesfamariam اعضای هیات تحریریه
26 Humberto Varum اعضای هیات تحریریه
27 Hongzhi ZHONG اعضای هیات تحریریه