مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Advances in Computer Research Journal of Advances in Computer Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jacr.iausari.ac.ir/
دفتر مجله ساری
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی کامپیوتر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-606x
شاپا الکترونیکی 2345-6078
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jacr@iausari.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jacr.iausari.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 4 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 همایون مؤتمنی مدیر مسئول
2 علی موقر سردبیر
3 حامد صمدی مدیر اجرایی
4 پیمان کبیری اعضای هیات تحریریه
5 محمدرضا رزازی اعضای هیات تحریریه
6 محمد قاسم زاده اعضای هیات تحریریه
7 مهرگان مهدوی اعضای هیات تحریریه
8 امیرمسعود رحمانی اعضای هیات تحریریه
9 شاهین حسابی اعضای هیات تحریریه
10 محمدتقی منظوری اعضای هیات تحریریه
11 حمید حسن پور مدیر داخلی
12 حسین نعمت زاده دبیر تخصصی