مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم ونثر
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://noskheh.dehaghan.ac.ir/
دفتر مجله دهاقان
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2476-6518
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه motooneadabi@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 13 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 احمدرضا یلمه ها سردبیر
2 مریم محمودی مدیر مسئول
3 اسحاق طغیانی اعضای هیات تحریریه
4 عطامحمد رادمنش اعضای هیات تحریریه
5 حسین آقاحسینی اعضای هیات تحریریه
6 احمدرضا یلمه ها اعضای هیات تحریریه
7 طاهره خوشحال دستجردی اعضای هیات تحریریه
8 محسن محمدی فشارکی اعضای هیات تحریریه
9 ناصر محسنی نیا اعضای هیات تحریریه
10 مریم محمودی اعضای هیات تحریریه
11 پریسا داوری اعضای هیات تحریریه
12 علی حیدری اعضای هیات تحریریه
13 سارا ملاسعیدی مدیر اجرایی
14 اعظم طغیانی صفحه آرا
15 معصومه عدالت پور ویراستار ادبی نشریه
16 سیده زیبا بهروز ویراستار انگلیسی