مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم ونثر
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://noskheh.dehaghan.ac.ir/
صاحب امتیاز دهاقان
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه نسخه شناسی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2476-6518
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه motooneadabi@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-12-16
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 8 - شهریور 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 احمدرضا یلمه ها سردبیر
2 مریم محمودی مدیر مسئول
3 اسحاق طغیانی اعضای هیات تحریریه
4 عطامحمد رادمنش اعضای هیات تحریریه
5 حسین آقاحسینی اعضای هیات تحریریه
6 احمدرضا یلمه ها اعضای هیات تحریریه
7 طاهره خوشحال دستجردی اعضای هیات تحریریه
8 محسن محمدی فشارکی اعضای هیات تحریریه
9 ناصر محسنی نیا اعضای هیات تحریریه
10 مریم محمودی اعضای هیات تحریریه
11 پریسا داوری اعضای هیات تحریریه
12 علی حیدری اعضای هیات تحریریه
13 سارا ملاسعیدی مدیر اجرایی