مشخصات نشریه
عنوان نشریه زیبا شناسی ادبی (دوره جدید)
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://za.iau-arak.ac.ir/
دفتر مجله اراک
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه za
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-837X
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Zibashenasi91@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 42 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکترمحمدرضا قاری مدیر مسئول
2 دکترمحسن ایزدیار مدیر داخلی
3 دکترمحسن ایزدیار ویراستار ادبی نشریه
4 دکتر میرجلال‌الدین کزازی اعضای هیات تحریریه
5 دکترعباسعلی وفایی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر جلیل مشیدی اعضای هیات تحریریه
7 دکترمحمدرضا قاری اعضای هیات تحریریه
8 دکترمحمدرضا زمان احمدی اعضای هیات تحریریه
9 دکترمحسن ذوالفقاری اعضای هیات تحریریه
10 دکتر احمدرضا یلمه ها اعضای هیات تحریریه
11 دکتر شاهرخ حکمت اعضای هیات تحریریه
12 دکتر شاهرخ حکمت سردبیر