مشخصات نشریه
عنوان نشریه زیبا شناسی ادبی (دوره جدید)
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://za.iau-arak.ac.ir/
دفتر مجله اراک
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه za
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-837X
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Zibashenasi91@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 42 - بهار 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکترمحمدرضا قاری مدیر مسئول
2 دکترمحسن ایزدیار مدیر داخلی
3 دکترمحسن ایزدیار ویراستار ادبی نشریه
4 دکتر میرجلال‌الدین کزازی اعضای هیات تحریریه
5 دکترعباسعلی وفایی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر محمد رضا زمان احمدی سردبیر
7 دکتر جلیل مشیدی اعضای هیات تحریریه
8 دکترمحمدرضا قاری اعضای هیات تحریریه
9 دکترمحمدرضا زمان احمدی اعضای هیات تحریریه
10 دکترمحسن ذوالفقاری اعضای هیات تحریریه
11 دکتر احمدرضا یلمه ها اعضای هیات تحریریه
12 دکتر شاهرخ حکمت اعضای هیات تحریریه
13 دکتر شاهرخ حکمت سردبیر