مشخصات نشریه
عنوان نشریه نگرش های نو درجغرافیای انسانی نگرش های نو درجغرافیای انسانی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
صاحب امتیاز گرمسار
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6697
شاپا الکترونیکی 2676-5187
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 1 - دی 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات سال دوازدهم، شماره اول ، پیاپی 45 ، زمستان 1398
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حیدر لطفی مدیر مسئول
2 مجیدولی شریعت پناهی سردبیر
3 مجید کریم پور ریحان مدیر داخلی
4 صدیقه لطفی اعضای هیات تحریریه
5 حسن مطیعی لنگرودی اعضای هیات تحریریه
6 محمد اخباری اعضای هیات تحریریه
7 حسن لشکری اعضای هیات تحریریه
8 مجید شمس اعضای هیات تحریریه
9 احمد پور احمد اعضای هیات تحریریه
10 محمدحسن ضیا توانا اعضای هیات تحریریه
11 عزت اله عزتی اعضای هیات تحریریه
12 حیدر لطفی اعضای هیات تحریریه