مشخصات نشریه
عنوان نشریه نگرش های نو درجغرافیای انسانی نگرش های نو درجغرافیای انسانی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
دفتر مجله گرمسار
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6697
شاپا الکترونیکی 2676-5187
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 3 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات سال 13، شماره 3پیاپی51 تابستان 1400_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حیدر لطفی مدیر مسئول
2 مجیدولی شریعت پناهی سردبیر
3 مجید کریم پور ریحان مدیر داخلی
4 صدیقه لطفی اعضای هیات تحریریه
5 حسن مطیعی لنگرودی اعضای هیات تحریریه
6 محمد اخباری اعضای هیات تحریریه
7 حسن لشکری اعضای هیات تحریریه
8 مجید شمس اعضای هیات تحریریه
9 احمد پور احمد اعضای هیات تحریریه
10 محمدحسن ضیا توانا اعضای هیات تحریریه
11 عزت اله عزتی اعضای هیات تحریریه
12 حیدر لطفی اعضای هیات تحریریه
13 رحیم سرور اعضای هیات تحریریه
14 مهرداد کنشلو مدیر اجرایی