مشخصات نشریه
عنوان نشریه نگرش های نو درجغرافیای انسانی نگرش های نو درجغرافیای انسانی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
صاحب امتیاز گرمسار
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6697
شاپا الکترونیکی 2676-5187
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 4 - آبان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات سال یازدهم، شماره چهارم ، پیاپی 44 ، پاییز 1398
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حیدر لطفی مدیر مسئول
2 عزت اله عزتی سردبیر
3 مجید ولی شریعت پناهی مدیر داخلی
4 صدیقه لطفی اعضای هیات تحریریه
5 حسن مطیعی لنگرودی اعضای هیات تحریریه
6 محمد اخباری اعضای هیات تحریریه
7 حسن لشکری اعضای هیات تحریریه
8 مجید شمس اعضای هیات تحریریه
9 احمد پور احمد اعضای هیات تحریریه