مشخصات نشریه
عنوان نشریه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jmobs.azad.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران جنوب
موضوع علوم انسانی / تربیت بدنی
عنوان کوتاه نشریه JMOBS
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3103
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه JMOBS@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 1 - اردیبهشت 1393
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 رضا نیک بخش مدیر مسئول
2 فرشاد تجاری سردبیر
3 اکبر آفرینش خاکی اعضای هیات تحریریه
4 فریده اشرف گنجوی اعضای هیات تحریریه
5 فریدون تندنویس اعضای هیات تحریریه
6 علی زارعی اعضای هیات تحریریه
7 حسین سپاسی اعضای هیات تحریریه
8 فریده شریفی فر اعضای هیات تحریریه
9 علی محمد صفانیا اعضای هیات تحریریه
10 پریوش نوربخش اعضای هیات تحریریه
11 پوراندخت ایرانی پور مدیر داخلی
12 سیدجلیل شاهری لنگرودی ویراستار ادبی