مشخصات نشریه
عنوان نشریه تبدیل انرژی تبدیل انرژی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Energy Conversion
آدرس وب سایت نشریه http://jeed.iaud.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1/
دفتر مجله دزفول
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 9813-2008
شاپا الکترونیکی 9813-2008
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Jeed@iaud.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 33 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=5mckCVIAAAAJ&authuser=3&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAX0IpVH-0mbjV1685wYGLDMOsMAtGx_64&gmla=AJsN-F6bbN-pJwjgeY27Kho40BjaYttRgRQUKABWcRju1VaRcqDYrgBdFCn6O-EjUWfFHSZpv9AJakbhCMRnYnqK9MgsQ-cHiy_dXDCzAfXtYXog3OKENBpCBDHfd7teXnndVuQyFmeJZPlVAcnEmw49NrLWCRX0eA&sciund=15044525442590654032_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه