مشخصات نشریه
عنوان نشریه تبدیل انرژی تبدیل انرژی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Energy Conversion
آدرس وب سایت نشریه http://jeed.iaud.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1/
صاحب امتیاز دزفول
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 9813-2008
شاپا الکترونیکی 9813-2008
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Jeed@iaud.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 98 - شماره 19 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه