مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های جامعه شناختی پژوهش های جامعه شناختی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://soc.journals.iau-garmsar.ac.ir/
دفتر مجله گرمسار
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-5516
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Mail: sociological.researches@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات سال 15، شماره1،بهار1400 بارگذاری شده است_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر طاهره میرساردو مدیر مسئول
2 دکتر سید محمد صادق مهدوی سردبیر
3 دکتر سروش فتحی مدیر داخلی
4 دکتر حسن سرایی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر مهرداد نوابخش اعضای هیات تحریریه
6 دکتر منصور وثوقی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر علیرضا کلدی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر سید محمد صادق مهدوی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر طاهره میرساردو اعضای هیات تحریریه
10 دکتر سروش فتحی اعضای هیات تحریریه
11 دکتر سهیلا علیرضانژاد اعضای هیات تحریریه
12 دکتر علیرضا محسنی تبریزی اعضای هیات تحریریه
13 دکتر ابراهیم فیوضات اعضای هیات تحریریه