مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های جامعه شناختی پژوهش های جامعه شناختی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://soc.journals.iau-garmsar.ac.ir/
صاحب امتیاز گرمسار
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-5516
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Mail: gpajoheshnameh@yahoo.com - E
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-06-10
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 1 - اردیبهشت 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات تابستان- 1396 بارگذاری شده
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر طاهره میرساردو مدیر مسئول
2 دکتر سید محمد صادق مهدوی سردبیر
3 دکتر سروش فتحی مدیر داخلی
4 دکتر حسن سرایی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر مهرداد نوابخش اعضای هیات تحریریه
6 دکتر منصور وثوقی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر علیرضا کلدی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر سید محمد صادق مهدوی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر طاهره میرساردو اعضای هیات تحریریه
10 دکتر سروش فتحی اعضای هیات تحریریه
11 دکتر سهیلا علیرضانژاد اعضای هیات تحریریه
12 دکتر علیرضا محسنی تبریزی اعضای هیات تحریریه
13 دکتر ابراهیم فیوضات اعضای هیات تحریریه