مشخصات نشریه
عنوان نشریه آنالیز سازه- زلزله آنالیز سازه- زلزله
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://civil-strj.iau-maragheh.ac.ir/
دفتر مجله مراغه
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی عمران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-6310
شاپا الکترونیکی 2476-4280
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه MIAU.Journal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://civil-strj.iau-maragheh.ac.ir/
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 17 - شماره 4 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر احمد ملکی مدیر مسئول
2 دکتر علاءالدین بهروش سردبیر
3 دکتر مهدی امری مدیر داخلی
4 دکتر جمشید صدرکریمی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر مرتضی غفاری اعضای هیات تحریریه
6 دکتر علاءالدین بهروش اعضای هیات تحریریه
7 دکتر ارژنگ صادقی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر ارسطو ارمغانی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر احمد ملکی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر محمد علی لطف اللهی یقین اعضای هیات تحریریه
11 دکتر مهدی امری ویراستار ادبی نشریه
12 دکتر احمد ملکی ویراستار انگلیسی
13 لاچین رشیدی کارشناس نشریه
14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دفتر مجله