مشخصات نشریه
عنوان نشریه نقش مایه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://naghshmayeh.iausr.ac.ir/fa/
دفتر مجله یادگار امام (ره) - شهر ری
موضوع هنر و معماری / هنر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 15 - تابستان 1392
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مرجان صلواتی مدیر مسئول
2 ندا رضایی آذر سردبیر
3 مرجان صلواتی اعضای هیات تحریریه
4 ندا رضایی آذر اعضای هیات تحریریه
5 محمود طاووسی اعضای هیات تحریریه
6 غلامعلی حاتم اعضای هیات تحریریه
7 محمد خزایی اعضای هیات تحریریه
8 فرح حبیب اعضای هیات تحریریه
9 محمدرضا بمانیان اعضای هیات تحریریه
10 لعلا جهانشاهلو اعضای هیات تحریریه
11 مرجان صلواتی اعضای هیات تحریریه