مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Catalysis
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ijc.iaush.ac.ir/
دفتر مجله شهرضا
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه .Iran. J. Catal
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0236
شاپا الکترونیکی 2345-4865
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijc@iaush.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ijc.iaush.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 3 - بهار 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات Iranian Journal of Catalysis is indexed in following databases: ESCI (WoS) Chemical Abstract Services (CAS) Directory of Open Access Journals (DOAJ) Google Scholar Hinari J-Gate Islamic World Science Citation Center (ISC) Magiran RoMEO Scientific Information Database (SID) Summon Serial Solutions Worldcat
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 احمدرضا مساح سردبیر
2 دکتر رضیه فضائلی مدیر مسئول
3 Richard F. W. Jackson اعضای هیات تحریریه
4 Kenneth J. D. MacKenzie اعضای هیات تحریریه
5 حسین فقیهیان اعضای هیات تحریریه
6 محمدعلی زلفی گل اعضای هیات تحریریه
7 هاشم شرقی اعضای هیات تحریریه
8 شادپور ملک پور اعضای هیات تحریریه
9 شهرام تنگستانی نژاد اعضای هیات تحریریه
10 علیرضا نظام زاده اژیه اعضای هیات تحریریه
11 مجید کلاهدوزان اعضای هیات تحریریه
12 Rafael Luque اعضای هیات تحریریه
13 Thierry Ollevier اعضای هیات تحریریه
14 Peter C. Vollhardt اعضای هیات تحریریه
15 سعید تاکی ویراستار انگلیسی