مشخصات نشریه
عنوان نشریه Quarterly Journal of Applied Chemical Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jacr.kiau.ac.ir/
دفتر مجله کرج
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3815
شاپا الکترونیکی 2008-3823
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه journalappliedchemistry@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عباس احمدی مدیر مسئول
2 علی محمودی سردبیر
3 بیتا محتاط مدیر داخلی
4 سعید دهقانپور اعضای هیات تحریریه
5 نادر زبرجد اعضای هیات تحریریه
6 محمود شریفی مقدم اعضای هیات تحریریه
7 خداداد نظری اعضای هیات تحریریه