مشخصات نشریه
عنوان نشریه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://biology.journals.iau-garmsar.ac.ir/
صاحب امتیاز گرمسار
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-5028
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه agriculture.biology.journal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://ajournals.iau-garmsar.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 2 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 الهام دانائی مدیر داخلی
2 علیرضا ایرانبخش سردبیر
3 مصطفی عبادی مدیر مسئول