مشخصات نشریه
عنوان نشریه گیاه و زیست فناوری ایران (زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی سابق) گیاه و زیست فناوری ایران   (زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی سابق)
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://biology.journals.iau-garmsar.ac.ir/
دفتر مجله گرمسار
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-5028
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه agriculture.biology.journal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ajournals.iau-garmsar.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 4 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات سال 15، شماره 4، زمستان 1399
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 الهام دانائی مدیر داخلی
2 علیرضا ایرانبخش سردبیر
3 علیرضا لادن مقدم مدیر مسئول