مشخصات نشریه
عنوان نشریه زن و فرهنگ زن و فرهنگ
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal Woman and Culture
آدرس وب سایت نشریه http://jwc.iauahvaz.ac.ir/
دفتر مجله اهواز
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8426
شاپا الکترونیکی 2676-6973
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jzf@iauahvaz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jwc.iauahvaz.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1389
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 46 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
توضیحات مطابق سیاست های کلی دانشگاه آزاد اسلامی و هماهنگی های لازم با بخش های ذیربط وزارت علوم و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی شماره 23 دوره 5 بهار 1394 با نام فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی دین منتشر گردید. شریه علمی زن و فرهنگ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود و ضریب تأثیر نشریه علمی زن و فرهنگ 0/065 می باشد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 یوسفعلی عطاری اعضای هیات تحریریه
2 مهناز مهرابی زاده هنرمند اعضای هیات تحریریه
3 مجید کاراندیش اعضای هیات تحریریه
4 فرح نادری اعضای هیات تحریریه
5 زهرا پیشگاهی فرد اعضای هیات تحریریه
6 منیره انوشه اعضای هیات تحریریه
7 نصراله امامی اعضای هیات تحریریه
8 فرح نادری سردبیر
9 سحر صفرزاده مدیر داخلی
10 مژگان خدادادی مدیر مسئول
11 فرح نادری ویراستار انگلیسی