مشخصات نشریه
عنوان نشریه نظام ها و خدمات اطلاعاتی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Information Systems and Services
آدرس وب سایت نشریه http://iss.srbiau.ac.ir/fa/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / کتابداری‌اطلاع‌رسانی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7626
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه infosyserv@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 1 - زمستان 1392
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی در پایگاه SID نمایه می شود
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فهیمه باب الحوائجی مدیر مسئول
2 نجلا حریری سردبیر
3 فاطمه نوشین فرد مدیر اجرایی
4 علی شاه شجاعی ویراستار ادبی نشریه
5 زهرا اباذری اعضای هیات تحریریه
6 احمد شعبانی اعضای هیات تحریریه
7 رحمت اله فتاحی اعضای هیات تحریریه
8 غلامرضا فدایی اعضای هیات تحریریه
9 مرتضی کوکبی اعضای هیات تحریریه