مشخصات نشریه
عنوان نشریه فرهنگ ارتباطات
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ccj.iauctb.ac.ir/
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / علوم ارتباطات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-1626
شاپا الکترونیکی 2383-2703
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ccj@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 14 - تابستان 1393
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدمحمد دادگران مدیر مسئول
2 سید وحید عقیلی سردبیر
3 صدیقه ببران مدیر داخلی
4 علی اکبر فرهنگی اعضای هیات تحریریه
5 باقر ساروخانی اعضای هیات تحریریه
6 صادق زیباکلام اعضای هیات تحریریه
7 علی اصغر کیا اعضای هیات تحریریه
8 فریدون وردی نژاد اعضای هیات تحریریه