مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Organic Chemistry
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://iranjoc.qaemiau.ac.ir/
دفتر مجله قائم‌شهر
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3599
شاپا الکترونیکی 2008-3599
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه khalilzadeh_iranjoc@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 4 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد علی خلیل زاده مدیر مسئول
2 داریوش زارعی سردبیر
3 زینت السادات حسینی مدیر داخلی
4 مجید ممهد هروی اعضای هیات تحریریه
5 بابک کریمی اعضای هیات تحریریه
6 محمد علی خلیل زاده اعضای هیات تحریریه
7 ملک طاهر مقصودلو اعضای هیات تحریریه
8 شادپور ملک پور اعضای هیات تحریریه
9 محمود تاجبخش جدیدی اعضای هیات تحریریه
10 داریوش زارعی اعضای هیات تحریریه
11 زینت السادات حسینی اعضای هیات تحریریه