مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم اجتماعی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/
صاحب امتیاز شوشتر
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-7039
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1389-03-18
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 43 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه