مشخصات نشریه
عنوان نشریه اقتصاد مالی اقتصاد مالی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ecj.iauctb.ac.ir/
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-3833
شاپا الکترونیکی 2538-3841
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ecj@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 52 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 نعمت فلیحی مدیر مسئول
2 کامبیز هژبرکیانی سردبیر
3 بیژن باصری مدیر داخلی
4 احمد جعفری صمیمی اعضای هیات تحریریه
5 مهدی تقوی اعضای هیات تحریریه
6 اسماعیل ابونوری اعضای هیات تحریریه
7 نعمت فلیحی اعضای هیات تحریریه
8 علیرضا امینی اعضای هیات تحریریه
9 شهریار نصابیان اعضای هیات تحریریه
10 احمد یعقوب نژاد اعضای هیات تحریریه
11 علی اسماعیل زاده اعضای هیات تحریریه
12 مهرداد نعمتی اعضای هیات تحریریه