مشخصات نشریه
عنوان نشریه اقتصاد مالی و توسعه اقتصاد مالی و توسعه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ecj.iauctb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-3833
شاپا الکترونیکی 2538-3841
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ecj@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 47 - مرداد 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 نعمت فلیحی مدیر مسئول
2 جمشید پژویان سردبیر
3 بیژن باصری مدیر داخلی
4 جمشید پژویان اعضای هیات تحریریه
5 احمد جعفری صمیمی اعضای هیات تحریریه
6 مهدی تقوی اعضای هیات تحریریه
7 غلامعلی فرجادی اعضای هیات تحریریه
8 اسماعیل ابونوری اعضای هیات تحریریه
9 نعمت فلیحی اعضای هیات تحریریه
10 علیرضا امینی اعضای هیات تحریریه
11 شهریار نصابیان اعضای هیات تحریریه
12 احمد یعقوب نژاد اعضای هیات تحریریه
13 علی اسماعیل زاده اعضای هیات تحریریه
14 مهرداد نعمتی اعضای هیات تحریریه