مشخصات نشریه
عنوان نشریه مهندسی مدیریت نوین
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://journal.iauqeshm.ac.ir/
دفتر مجله قشم
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه مهندسی مدیریت نوین
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-2428
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه mej@iauqeshm.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 1 و 2 - تابستان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 شهرام زارع مدیر مسئول
2 کرم الله دانشفرد سردبیر
3 سید حسین ابطحی اعضای هیات تحریریه
4 محمد رضا بهبودی اعضای هیات تحریریه
5 مهرنوش پازارگادی اعضای هیات تحریریه
6 محمد حسین رنجبر اعضای هیات تحریریه
7 عباس طالب بیدختی اعضای هیات تحریریه
8 محمد طالقانی اعضای هیات تحریریه
9 مهرداد علیپور اعضای هیات تحریریه
10 زاداله فتحی اعضای هیات تحریریه
11 وحید رضا میرابی اعضای هیات تحریریه