مشخصات نشریه
عنوان نشریه مهندسی مخابرات جنوب
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jce.iaubushehr.ac.ir/
دفتر مجله بوشهر
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی برق
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2676-7465
شاپا الکترونیکی 2676-7465
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jce@iaubushehr.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jce.iaubushehr.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 39 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=WsPB0QYAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5VAjnnV-x8n5ZFZjGOs63pW0zxmJr8S3N-MdgUZSk6fJdJDNcXPsMNko-YBxyQes1cAjyqhCpefd7GOwo7XRTlcdsL6cHyMsSfJZlh5WZeiXfqmCA_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر علیرضا ملاح زاده مدیر مسئول
2 دکتر همایون عریضی سردبیر
3 مهندس روزبه حمزه ئیان مدیر داخلی
4 سعیده ساکی انتظامی ویراستار ادبی نشریه
5 مهندس محمد ساکی انتظامی مدیر وب سایت
6 مهندس محمد ساکی انتظامی گرافیست
7 دکتر رضا دیانت اعضای هیات تحریریه
8 دکتر محمد سلیمانی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر همایون عریضی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر سید علی علویان اعضای هیات تحریریه
11 دکتر سراج الدین کاتبی اعضای هیات تحریریه
12 دکتر کریم محمدی اعضای هیات تحریریه
13 دکتر علیرضا ملاح زاد اعضای هیات تحریریه