مشخصات نشریه
عنوان نشریه روان‌شناسی تحلیلی شناختی روان‌شناسی تحلیلی شناختی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://psy.journals.iau-garmsar.ac.ir/
دفتر مجله گرمسار
موضوع علوم انسانی / روان‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-7039
شاپا الکترونیکی 2476-2830
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه 2010capj@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=wk&utm_medium=act&pli=1&pageId=none
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 43 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات فصلنامه روان شناسی صنعتی سازمانی براساس مجوزسازمان مرکزی به روان شناسی تحلیلی شناختی تغییرعنوان داده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علیرضا پیرخائفی مدیر مسئول
2 داود معنوی پور سردبیر
3 اکیر محمدی مدیر اجرایی
4 علی اکبر سیف اعضای هیات تحریریه
5 حسین زارع اعضای هیات تحریریه
6 حسن پاشا شریفی اعضای هیات تحریریه
7 عباس روحانی اعضای هیات تحریریه
8 منصور صالحی اعضای هیات تحریریه
9 فریبرز درتاج اعضای هیات تحریریه
10 مجتبی صداقتی فرد اعضای هیات تحریریه
11 علیرضا پیرخائفی اعضای هیات تحریریه
12 داود معنوی پور اعضای هیات تحریریه
13 اکبر محمدی اعضای هیات تحریریه