مشخصات نشریه
عنوان نشریه فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ited.sinaweb.net/
دفتر مجله مشهد
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی کامپیوتر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-1985
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه tejournal@mshdiau.ac.ir,itedjournal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 1 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسین دلداری سردبیر
2 مهرداد جلالی مدیر مسئول
3 حسن احمدی اعضای هیات تحریریه
4 محمدعلی خلیل زاده اعضای هیات تحریریه
5 سعید راحتی قوچانی اعضای هیات تحریریه
6 رضا قاضی اعضای هیات تحریریه
7 خلیل مافی نژاد اعضای هیات تحریریه
8 محمد مولوی اعضای هیات تحریریه
9 محمود نقیب زاده اعضای هیات تحریریه
10 مجید وفایی جهان اعضای هیات تحریریه
11 فرزانه کیمیائی مدیر داخلی