مشخصات نشریه
عنوان نشریه پلیمر و رنگ
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://info@polymeandcolor.com/
دفتر مجله ماهشهر
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه پلیمر و رنگ
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5261
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه http://www.polymeandcolor.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 91 - شماره 5 - زمستان 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 نرگس طهماسبی مدیر مسئول
2 حسین علی خنکدار سردبیر
3 محمدرضا صائب مدیر داخلی
4 هرمز اسلامی اعضای هیات تحریریه
5 سید حسن جعفری اعضای هیات تحریریه
6 محمد حقیقت کیش اعضای هیات تحریریه
7 زهرا رنجبر اعضای هیات تحریریه
8 کمال الدین قرنجیک اعضای هیات تحریریه
9 بابک کفاشی اعضای هیات تحریریه
10 فاطمه گوهرپی اعضای هیات تحریریه
11 محسن محسنی اعضای هیات تحریریه
12 سیامک مرادیان اعضای هیات تحریریه
13 سید مجتبی میرعابدینی اعضای هیات تحریریه
14 محسن معصومی اعضای هیات تحریریه