مشخصات نشریه
عنوان نشریه نامه الهیات
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jt.iau-tnb.ac.ir/
دفتر مجله تهران شمال
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه it_elahiat@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 52 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 غلامعلی آریا مدیر مسئول
2 سیدمحمد موسوی بجنوردی سردبیر
3 انسیه فلسفی مدیر داخلی
4 سیدمحمد موسوی بجنوردی اعضای هیات تحریریه
5 سیدمحمدصادق موسوی اعضای هیات تحریریه
6 سیدابوالقاسم نقیبی اعضای هیات تحریریه
7 فتح ا... مجتبایی اعضای هیات تحریریه
8 سیدبابک فرزانه اعضای هیات تحریریه
9 محمود رضا اسفندیار اعضای هیات تحریریه
10 جمشید جعفرپور اعضای هیات تحریریه