مشخصات نشریه
عنوان نشریه آموزش وارزشیابی آموزش وارزشیابی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Instruction and Evaluation
آدرس وب سایت نشریه http://jinev.iaut.ac.ir/
صاحب امتیاز تبریز
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه آموزش و ارزشیابی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-6299
شاپا الکترونیکی 2345-6299
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه instruction@iaut.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 46 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی اصغر کوشافر سردبیر
2 سید داود حسینی نسب مدیر مسئول
3 یوسف ستاری مدیر داخلی
4 یوسف ادیب اعضای هیات تحریریه
5 محمد حسنی اعضای هیات تحریریه
6 سیدداود حسینی‌نسب اعضای هیات تحریریه
7 زینب خانجانی اعضای هیات تحریریه
8 اکبر رضائی اعضای هیات تحریریه
9 علی اصغر کوشافر اعضای هیات تحریریه
10 جواد مصرآبادی اعضای هیات تحریریه
11 صادق ملکی آوارسین اعضای هیات تحریریه