مشخصات نشریه
عنوان نشریه یافته های زیست شناسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jbf.iau-arak.ac.ir/
دفتر مجله اراک
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8361
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه gbf@iau-arak.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 92 - شماره 2 - تابستان 1392
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 پریچهره یغمایی اعضای هیات تحریریه
2 علی حائری روحانی اعضای هیات تحریریه
3 کاظم پریور اعضای هیات تحریریه
4 شهربانو عریان اعضای هیات تحریریه
5 شیما چهرئی اعضای هیات تحریریه
6 اکرم عیدی اعضای هیات تحریریه