مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشهای گیاهان دارویی و ادویه‌ای
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه
صاحب امتیاز جیرفت
موضوع پزشکی / داروسازی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 90 - شماره 12 - اسفند 90
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدمحمدعلی وکیلی شهربابکی سردبیر
2 یعقوب حاتمی مدیر داخلی
3 سیدمحمدعلی وکیلی شهربابکی مدیر مسئول