مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه تربیتی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://edu.bojnourdiau.ac.ir/
صاحب امتیاز بجنورد
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه پژوهشنامه تربیتی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-7659
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه faslnameh@bojnourdiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 59 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات شماره تماس جهت ارتباط با دفتر نشریه 05832296979 طاهری
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عبدالله شفیع آبادی سردبیر
2 مصیب سامانیان مدیر مسئول
3 بهرنگ اسماعیلی شاد مدیر داخلی
4 عبدالله شفیع آبادی اعضای هیات تحریریه
5 علی دلاور اعضای هیات تحریریه
6 حمید علیزاده اعضای هیات تحریریه
7 حسینعلی کوهستانی اعضای هیات تحریریه
8 رمضان حسن زاده اعضای هیات تحریریه
9 محمود قربانی اعضای هیات تحریریه
10 ابوالفضل کرمی اعضای هیات تحریریه
11 شهربانو جلایی اعضای هیات تحریریه
12 مصیب سامانیان اعضای هیات تحریریه
13 حسین فلاح ویراستار انگلیسی
14 احمد طاهری کارشناس نشریه
15 احمد طاهری صفحه آرا
16 احمد طاهری ویراستار